Saturday, January 7, 2012

TAJUK 3: FUNGSI PERNIAGAAN-

TAJUK 3: FUNGSI PERNIAGAAN

TAJUK

HURAIAN

3.1 PEMASARAN

3.1.1 Definisi dan peranan pemasaran

3.1.2 Pendekatan pemasaran

3.1.3 Gelagat pengguna dan penyelidikan pemasaran

3.1.4 Pemetakan Pasaran

3.1.5 Campuran pemasaran

i) Definisi

n Pemasaran adalah proses perancangan dan pelaksanaan konsep berkaitan dengan perletakan harga, promosi, pengagihan barangan atau perkhidmatan, atau idea, untuk mewujudkan pertukaran bagi memenuhi objektif individu dan matlamat organisasi. (AMA)

Fungsi pemasaran

§ pembelian

§ penjualan

§ pengangkutan

§ pensetoran

§ pembiayaan

§ penggredan dan pempiawaian

§ mengambil risiko

§ mengumpul dan menganalisis data untuk penyelidikan

Perbezaan antara pemasaran dan jualan

Dimensi

Pemasaran

Jualan

Aktiviti

Melibatkan 4 aktiviti iaitu :

- membangunkan produk

- menetapkan harga

- menjalankan promosi

- melakukan pengedaran produk

Melibatkan aktiviti jual beli

Melibatkan aktiviti :

- menyedarkan pelanggan (awareness)

- menimbulkan minat (interest)

- menimbulkan keinginan membeli (desire)

- melakukakan pembelian / membuat keputusan membeli (action)

Objektif

- memastikan kehendak dan keperluan pengguna dicapai

- menjamin keuntungan pemasar untuk jangka panjang

- mencapai objektif keuntungan jangka pendek

Lain-lain

- mengunakan strategi campuran pemasaran

- menumpukan kepada keperluan dan kehendak pasaran

- menggunakan teknik-teknik jualan seperti

§ diskaun dan potongan harga

§ pemberian kupon

§ pemberian barang contoh, percuma

§ rebat

§ pertandingan

Elemen-elemen campuran pemasaran

· Produk

- sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian , milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli.

- Ciri produk merangkumi sifat-sifat ketara seperti bahan, warna, saiz dan bentuk dan sifat-sifat tak ketara seperti jaminan, kredit, khidmat selepas jualan

· Pengedaran

- proses memindahkan dari pusat pengeluaran kepada pengguna di lokasi dan masa yang dikehendaki mereka.

- Pengedaran memerlukan saluran agihan untuk menggerakkan barangan daripada pengeluar kepada pengguna

· Harga

- jumlah nilai yang pengguna tukarkan bagi faedah yang diperoleh hasil penggunaan barang-barang dan perkhidmatan

- harga dipengaruhi oleh faktor dalaman syarikat seperti objektif syarikat, kos, strategi campuran pemasaran dan faktor luaran seperti pasaran dan permintaan, persaingan dan lain-lain

· Promosi

- komunikasi yang digunakan oleh pemasar memberitahu, menggalakkan dan meyakinkan pembeli supaya mencuba dan membeli keluaran yang telah ada di pasaran.

- Promosi merangkumi pengiklanan, jualan persendirian, promosi jualan dan publisiti

ii) Pengurusan pemasaran

n Pengurusan pemasaran merujuk kepada analisis, perancangan, pelaksanaan dan pengawalan program-program yang dibentuk bagi mewujud dan mengekalkan hubungan serta meneruskan pertukaran dengan pasaran untuk mencapai matlamat organisasi.

n Peranan Pengurus Pemasaran

- b/jwb memahami dan mewujudkan permintaan pasaran t’hdp produk syk.

- kekalkan hubungan baik dgn pelanggan dan teruskan aktiviti pertukaran dengan mereka

- membentuk pelbagai program

Fungsi / Peranan Pemasaran

 1. Fungsi pertukaran

a) Pembelian – pengurus kenal pasti, pilih dan nilai pembekal, barangan, adakan rundingan, bincang syarat pembelian dll

b) Penjualan – pengurus kenal pasti lokasi pelanggan, komunikasi, pengiklanan, penjualan, maklum balas dll.

 1. Fungsi pengagihan fizikal

a) Pengangkutan - libatkan pegerakan fizikal produk dari penjual kepada pembeli, pengurus kenal pasti jenis pengangkuta, jadual penghantaran, proses tempahan dll

b) Penstoran – libatkan penyimpanan input / barangan sehingga dijual, pengurus perlu lakukan aktiviti pengurusan inventori, pergudangan, keselamatan produk dll

 1. Fungsi kemudahan pasaran

a) Mengambil risiko – risiko kecurian, kerosakan, kebakaran dll, syarkat perlu ambil insurans, jaga keselamatan dan kawal produk dll.

b) Pemiawaian dan pengredan – bertujuan memnetapkan kuantiti dan kualiti produk, melabel jenis produk, mengkategori produk dll, ada atas arahan kerajaan seperti tanda halal, tarikh luput dll.

c) Pembiayaan – melibatkan pemberian kredit kepada pelanggan, tempoh, jumlah danjenis kredit dll.

d) Maklumat pasaran – pengurus harus dapatkan dan analisis maklumat pasaran, tentukan apa yang harus dibeli dan jual, perlu kenal pasti keperluan dan kehendak pelanggan dan penuhinya

iii) Hala tuju sistem pemasaran

1. Organisasi berorientasikan pasaran

2. Pemasaran berorientasikan perhubungan

3. Pengurusan kualiti menyeluruh

4. Pemasaran hijau

5. Pemasaran global

i) Falsafah pengurusan pemasaran

n Pendekatan pengeluaran – merujuk kepada orientasi pengurusan pemasaran yang mengandaikan bahawa pengguna akan membeli produk yg terdapat di pasaran

n Pendekatan penjualan – mengandaikan bhw pengguna akan membeli produk dari sesebuah syk sekiranya syk tersebut menjalankan promosi dan usaha yg aktif dlm memasarkan produk mrk

n Pendekatan pemasaran moden – orientasi pengurusan pemasaran yg memerlukan komitmen seluruh orgaisasi utk diarahkan kpd memuaskan keperluan pelanggan bg mencapai satu tahap keuntungan.

ii) Pendekatan strategik

n Melibatkan proses membentuk dan menyelenggara matlamat dan keupayaan organisasi dengam menyesuaikan peluang-peluang yang ada di pasaran dgn perubahan persekitaran.

n Ini termasuk pembentukan objektif dan polisi organisasi yg akan menentukan hala tuju organisasi pd masa hadapan.

n Apabila misi dan objektif telah ditakrifkan, perancangan portfolio perniagaan perlu diwujudkan.

n Pembentukan portfolio merujuk kpd tindakan mengenal pasti dan menilai pelbagai peluang perniagaan yg ada dlm syk.

bcg

 1. Bintang (Star)

- mempunyai kadar pertumbuhan pasaran yg tinggi dan syer pasaran relatif yg tinggi

- memerlukan pelaburan yg besar utk biayai pertumbuhan yg cepat

- kadar pertumbuhan akan berkurangan dan keluaran akan menjana keuntungan semasa

 1. Lembu Kontan (Cash Cow)

- mempunyai kadar pertumbuhan pasaran yg rendah dan lambat serta syer pasaran relatif yg tinggi

- keluaran punyai kedudukan yg stabil dan berjaya dlm pasaran serta perlukan sedikit sahaja pelaburan utk pertahankan syer pasaran

- keluaran dapat hasilkan aliran tunai yg byk utk syk bg biayai keluaran dlm portfolio

 1. Tanda Tanya (Question Mark)

- keluaran punyai kadar pertumbuhan pasaran yg tinggi ttp syer pasaran relatif yg rendah

- keluaran perlukan byk dana utk pertahankan syer pasaran ttp potensi keluaran masih belum ketahui

 1. Anjing (Dog)

- keluaran punyai kadar pertumbuhan dan syer pasaran relatfi yg rendah

- keluaran mungkin alami kerugian atau hasilkan pulangan yg sekadar cukup utk menampung pelaburan

- jenis portfolio perniagaan

- proses pemasaran

i) Model gelagat pengguna

ii) Faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna

Faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna

· Faktor demografi

- umur

- Pendidikan

- Bangsa

- Jantina

- Agama

- Saiz keluarga

· Faktor psikologi

- motivasi

- persepsi

- personaliti

- sikap

- pembelajaran

- pengalaman

· Faktor psikografi

- Budaya / sub-budaya

- Kelas sosial

- Keluarga / rakan

- Kumpulan rujukan / aspirasi

- Citarasa / minat / kegemaran

· Faktor campuran pemasaran

- tempat

- produk

- harga

- promosi

· Faktor situasi

- tempat membeli

- masa membeli

- faedah menggunakan produk

- tujuan membeli

- cara pembayaran (tunai, ansuran, kad kredit)

Kaitan faktor di atas dengan pembelian rumah dan ubat gigi

Faktor

Ubat gigi

Rumah

Demografi

Umur

Kanak-kanak menggunakan ubat gigi perisa strawberi dan orang dewasa menggunakan ubat gigi ‘double mint’.

Saiz keluarga

Rumah besar untuk saiz keluarga besar dan rumah kecil untuk saiz keluarga kecil.

Psikologi

Personaliti

Seseorang yang mementingkan personaliti / imej, akan membeli ubat gigi ‘whitening’ kerana ingin kelihatan lebih bersih berbanding individu lain yang tidak mementingkan imej akan membeli ubat gigi biasa.

Pengalaman (beli rumah di kawasan banjir)

Jika berpengalaman membeli rumah, seseorang akan lebih berhati-hati membuat keputusan membeli rumah di lokasi-lokasi tertentu.

Psikografi

Keluarga dan rakan

Membeli ubat gigi jenama X dengan merujuk kepada keluarga dan rakan

Kelas sosial

Orang kaya membeli rumah mewah / banglo, manakala orang miskin membeli rumah kos rendah.

Campuran pemasaran

Promosi

Seseorang dipengaruhi oleh promosi. Ada promosi ubat gigi jenama X akan terpengaruh untuk membeli.

Harga

Membeli rumah berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pemaju perumahan.

Situasi

Tujuan/masa membeli

Membeli ubat gigi kerana situasi tertentu. Contoh semasa melancong, membeli ubat gigi bersaiz kecil supaya mudah dibawa.

Cara bayaran (ansuran dan kadar faedah rendah)

Beli rumah dengan cara bayaran yang mudah.

iii) Jenis-jenis keputusan pembelian

- proses pembelian barangan pengguna

- proses pembelian barangan baru

- proses pembelian barangan industri

Langkah-langkah pembelian barang pengguna

· Mengenalpasti keperluan

- keperluan pengguna muncul daripada masalah yang dihadapi

- keperluan mungkin dirangsang oleh faktor dalaman (keperluan pengangkutan) atau faktor luaran (iklan kereta kancil yang disiarkan di dalam akhbar)

· Mencari maklumat

- mencari maklumat lanjut tentang produk yang hendak dibeli

- mendapat maklumat daripada pelbagai sumber seperti sumber komersial, peribadi, awam

mengumpul maklumat yang cukup bergantung pada masa yang diperuntukkan untuk membuat keputusan

- maklumat yang dicari / dikumpul termasuklah harga, fungsi produk, kelebihan produk, di mana boleh diperolehi dan cara pembayaran, jenis produk dan lain-lain

· Menilai alternatif

- kriteria-kriteria setiap alternatif difikirkan dan dipertimbangkan

- setiap alternatif dinilai dari segi kebaikan dan kelemahan

- penilaian alternatif juga bergantung kepada nasihat jurujual, rakan dan keputusan-keputusan yang pernah dibuat pada masa lalu

· Membuat pembelian

- pengguna memilih alternatif terbaik

- alternatif terbaik ialah kelebihan-kelebihan yang ada pada produk

· Gelagat selepas belian

- langkah-langkah selanjutnya diambil oleh pengguna selepas pembelian iaitu berpuas hati, kecewa, kurang pasti dan lain-lain

- memberitahu kepuasannya kepada rakan-rakan

- berasa ragu-ragu dan meminta nasihat daripada pihak lain

iv) Penyelidikan pemasaran

i) Pemetakan pasaran

Maksud pasaran

Tempat di mana kedua-dua pihak pembeli dan penjual membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

Maksud pemetakan pasaran

Proses membahagikan pasaran kepada beberapa kumpulan pembeli yang mempunyai keperluan, ciri-ciri atau kelakuan yang berbeza yang memerlukan keluaran dan campuran pemasaran yang berlainan.

Ciri-ciri pemetakan pasaran

§ Geografi

- dipengaruhi oleh faktor muka bumi, cuaca, iklim dan topografi dan lain-lain

§ Demografi

- meliputi pendapatan, jantina, agama, umur, bangsa, pendidikan dan lain-lain

§ Psikografi

- meliputi kelas sosial, gaya hidup dan personaliti

§ Kelakuan

- merangkumi pengetahuan, sikap, penggunaan dan tindak balas pembeli terhadap sesuatu keluaran

§ Faedah

- menerima / menyempurnaan kehendak / citarasa pengguna

Kepentingan pemetakan pasaran

§ Membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai

- mengenalpasti 4P yang berkesan

- contoh promosi dijalankan beli peti ais akan diberi sebuah seterika secara percuma

§ Menumpukan kepada segmen / bahagian yang dikenalpasti

- merancang persaingan dan mengelakkan persaingan / mengkaji ciri-ciri pasaran dari segi geografi, demografi, psikografi dan kelakuan

- contoh

§ Merancang dan memperbaharui produk mengikut keperluan asas pemetakan

- mewujudkan keperluan baru

- Contoh DVD, remote control dan lain-lain

§ Merancang strategi pemasaran yang sesuai

- merancang kaedah persaingan

- contoh jualan dengan bayaran ansuran setelah syarikat lain melancarkan skim bayaran mudah

§ Mengenalpasti peluang pasaran bagi produk sedia ada

- mengkaji ciri-ciri pasaran dari segi geografi, demografi, psikografi dan kelakuan bagi menentukan potensi dan pasaran produk sedia ada

- contoh peluang TV berukuran 29 inci dijual di luar bandar sangat tipis

Asas-asas pemetakan pasaran pengguna

· pemetakan geografi

- wilayah

- negara

- saiz negeri

- saiz bandar

- keadaan cuaca

- keadaan muka bumi

- kepadatan populasi

· pemetakan demografi

- umur

- jantina

- kuasa beli

- pekerjaan

- Pendidikan

- Pendapatan

- Bangsa

- Agama

- Saiz keluarga

· pemetakan psikografi

- kelas sosial

- gaya hidup

- personaliti

· pemetakan gelagat / tingkah laku

- amaun penggunaan

- status penggunaan

- kadar penggunaan

- kesetiaan jenama

- kepentingan faedah

- sikap terhadap produk

· pemetakan faedah / manfaat

- produk boleh selesai masalah

Asas-asas pemetakan

Dimensi

Huraian

Contoh

Geografi

Lokasi/tempat

(Pemasar membahagi pasaran kepada segmen berdasarkan lokasi)

§ Kawasan

§ Negeri

§ Negara

§ Daerah

§ Iklim

- Siaran Radio Televisyen Malaysia yang memancarkan program mengikut daerah tempatan – Radio Perak

Demografi

Ciri-ciri penduduk

§ Umur

§ Jantina

§ Bangsa / kaum

§ Saiz keluarga

§ Pendidikan

- Kosmetik dipasarkan mengikut jantina iaitu terdapat kosmetik bagi kaum lelaki dan kosmetik untuk wanita

Psikografi

Ciri-ciri pengguna

§ Kelas sosial

§ Personaliti

§ Gaya hidup

§ Minat

- Minyak wangi Estee Lauder yang mempunyai haruman yang lembut adalah ditujukan untuk wanita berpersonaliti

Gelagat

Ciri-ciri penggunaan / tindakbalas terhadap sesuatu produk

§ Kekerapan penggunaan

§ Volum penggunaan

§ Guna atau tak guna

- kesetiaan kepada sesuatu jenama, yakin dan terus guna

Faedah

Kebaikan dan kepuasan

§ Menyempurnakan kehendak

§ Menyelesaikan masalah

- Ubat gigi yang dapat memutihkan gigi akan dibeli oleh pengguna yang inginkan faedah tersebut

iii) Sasaran pasaran

Sasaran pasaran

§ Kumpulan pengguna yang mempunyai keperluan dan kehendak yang serupa

§ Kumpulan pengguna yang mempunyai minat terhadap produk yang serupa

§ Pasaran yang ingin ditumpu perhatian oleh syarikat yang mengeluarkab sesuatu produk

§ Dilakukan selepas pemetakan pasaran

Strategi sasaran pasaran

Huraian / contoh

Pasaran tak berbeza

Minuman Coca-Cola yang sama dipasarkan kepada semua segmen pasaran dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama

Pasaran terbeza

Mesin fotostat Canon dipasarkan kepada perniagaan kecil manakala mesin fotostat Xerox dipasarkan kepada perniagaan bersaiz besar

Pasaran tertumpu

Pasaran tertumpu kepada demografi / geografi tertentu. Kereta Mercedes hanya dipasarkan kepada golongan pengguna yang berpendapatan tinggi

iii) Peletakan pasaran

Peletakan pasaran

§ Menonjolkan ciri-ciri produk sesuai dengan persepsi pengguna terhadap kehendak dan keperluan mereka dan dapat membezakan produk dengan pesaing lain

§ Dilakukan selepas aktiviti pemetakan pasaran dan sasaran pasaran

i) Produk

- definisi

Maksud keluaran.

- barangan / produk / perkhidmatan / idea / organisasi / tempat / individu yang dijual / ditawarkan di pasaran

- yang mempunyai ciri-ciri yang dapat menarik perhatian, dapat diniliki, digunakan dan mempunyai faedah psikologi serta faedah fizikal

- yang boleh memuaskan kehendak pengguna

- contoh ;

Memasarkan satu produk baru.

i. Kesedaran – mewujudkan kesedaran melalui iklan, publisiti

ii. Minat – menimbulkan minat melalui proses pemasaran dengan menekankan kelebihan produk

iii. Keinginan – mewujudkan keinginan melalui aktiviti promosi dengan cara menggalakkan pengguna mencuba dan pemberian sampel percuma

iv. Penerimaan – meyakinkan pengguna untuk membeli melalui pujukan dan rayuan (diskaun dan bayaran mudah )

Fungsi pembungkusan sesuatu produk

· Melindungi produk

· Membahagikan produk kepada unit-unit tertentu (saiz)

· Memudahkan penyimpanan

· Memudahkan pengangkutan

· Strategi promosi – imej / penjenamaan / pembezaan produk

· Menarik perhatian pelanggan

· Menambah nilai produk

- ciri-ciri produk

Tiga ciri keluaran bagi perkhidmatan pengangkutan bas awam.

- Produk teras

§ Meliputi semua faedah utama yang ingin diperoleh daripada pembelian sesuatu produk. Ianya merupakan sebab utama suatu pembelian dibuat

§ Konsumer menggunakan produk pengangkutan bas awam kerana ingin mendapatkan kemudahan bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain dalam kehidupan seharian mereka

- Produk ketara

§ Juga dikenali sebagai produk sebenar / semua ciri atau sistem yang terdapat pada produk / perkhidmatan

§ Yang dibeli oleh konsumer. Reka bentuk bas yang selesa dan selamat untuk memudahkan pengguna untuk sampai ke destinasi yang dituju tepat pada waktu

- Produk sampingan

§ Merupakan faedah tambahan yang diingini oleh pengguna

§ Termasuk jenama (bas ekspres / bas eksekutif) / jaminan perkhidmatan (mengikut jadual / sampai tepat masa dan selamat) / pakej-pakej tertentu (hiburan / makanan / layanan ) / kad diskaun.

- klasifikasi produk

Ciri-ciri keluaran mengikut klasifikasi.

- barangan mudah beli

§ barangan yang dibeli dengan masa dan usaha paling minimum

§ produk ini kerap dibeli’

§ harga produk adalah murah dan konsumer tidak membuang masa untuk membuat perbandingan harga dan kualiti

§ merangkumi tiga jenis – barangan asas, kecemasan dan gerak hati

- barangan beli belah

§ merupakan barangan yang jarang dibeli – mungkin sebulan sekali atau setahun sekali

§ pembelian dibuat setelah dibuat tinjauan dan perbandingan harga dan kualiti untuk mengelak risiko tersilap membeli

§ antara ciri-ciri – mempunyai gaya, jaminan produk, perkhidmatan lepas jualan dan lokasi kedai yang strategik

- barangan istimewa

§ barangan yang mempunyai ciri yang unik yang disukai konsumer dari aspek jenama, gaya

§ pengguna sanggup menghabiskan masa / berusaha untuk mencari dan mendapatkan barangan ini

§ pengguna tidak akan berkira tentang kos yang dibelanjakan untuk memiliki barangan ini

- barangan tidak dicari

§ barangan yang tidak diketahui kewujudannya oleh pembeli di pasaran

§ pengguna tidak merasa desakan untuk memilikinya memerlukan banyak maklumat

- keputusan produk individu

- keputusan barisan produk

- keputusan campuran produk

Kelebaran campuran produk – merujuk kepada bilangan / lini produk yang ditawarkan kepada pengguna

Cth : Produk Christian Dior menawarkan kosmetik, kasut, beg tangan, baju dll

Kedalaman campuran produk – merujuk kepada bilangan item produk yang terdapat dalam 1 barisan produk

Cth : Nestle menawarkan produk tenusu seperti susu pelbagai perasa – vanila, strawberi, coklat dll

- kitaran hayat produk

 • Peringkat pengenalan(I)

- jualan kurang / kecil, kadar pertumbuhan perlahan

- kos seunit tinggi – tiada ekonomi skel dinikmati

- margin tinggi

- keuntungan positif / negatif

- persaingan tiada / belum kuat

- pelanggan kurang / tidak ramai

- cabaran bagaimana untuk meningkatkan jualan dan pasaran

 • Peringkat pertumbuhan / perkembangan (II)

- kadar pertumbuhan pesat / cepat, jualan semakin meningkat

- kos seunit menurun

- margin merosot kerana pesaing mula memasuki industri

- persaingan semakin sengit. Oleh itu harga jualan terpaksa turun supaya kompetitif

- keuntungan meningkat / tinggi

- pelanggan semakin bertambah

- cabaran bagaimana untuk mengekalkan pasaran

 • Peringkat kematangan (III)

- kadar pertumbuhan yang perlahan (lebih perlahan berbanding peringkat pertumbuhan)

- kos seunit berada di tahap yang minimum / rendah

- untung stabil

- margin stabil

- persaingan stabil

- pelanggan stabil / setia

- cabaran bagaimana mengekalkan pelanggan yang setia dan bagaimana menguruskan kos untuk mencapai kecekapan.

 • Peringkat kemerosotan / penurunan (IV)

- kadar pertumbuhan negatif / jualan merosot dengan hebat

- kos seunit meningkat semula

- untung merosot / rugi

- margin merosot

- persaingan sengit. Firma pesaing yang lemah terpaksa keluar dari industri.

- Pelanggan cuba mencari barang gantian

- Cabaran bagaimana menguruskan jualan yang semakin turun / bagaimana untuk berinovatif dan kreatif dalam membuat modifikasi produk / mencari pasaran baru atau produk baru

Strategi pemasaran mengikut peringkat kitaran hayat produk

 • Peringkat pengenalan

1. produk – perkenalkan produk baru / memastikan ciri produk memenuhi keperluan dan kehendak minimum pengguna

2. promosi – memberi barang contoh / dijalankan untuk kesedaran produk

3. harga – setanding dengan produk pesaing

4. agihan – dijalankan secara selektif. Contoh jualan bersemuka

5. fokus – promosi untuk meningkatkan kesedaran produk / menggalakkan pengguna mencuba

 • Peringkat pertumbuhan / perkembangan

1. produk – perlu mempunyai ciri-ciri produk yang ‘leading’

2. promosi – menjalankan promosi yang intensif

3. harga – peletakan harga yang kompetitif

4. agihan – cuba mengagihkan produk secara meluas / intensif

5. fokus – pengurusan 4P secara berkesan

 • Peringkat kematangan

1. produk – meningkatkan ciri-ciri produk / mempelbagaikan produk

2. promosi – dikurangkan berbanding dengan peringkat pertumbuhan / promosi bertujuan mengekalkan kesetiaan pelanggan

3. harga – diturunkan / terpaksa meletak pada harga yang kompetitif

4. agihan – diagihkan secara intensif

5. fokus – saluran agihan dipilih agar dapat mengekalkan volum jualan

 • Peringkat kemerosotan / penurunan

1. produk – mencari produk baru untuk dipasarkan / meningkatkan kedalaman produk yang sedia ada

2. promosi – mengekalkan promosi / menekankan ciri-ciri atau manfaat baru

3. harga – diletakkan rendah / kompetitif untuk terus berada dalam industri

4. agihan – mencari pasaran baru bagi produk / agihan yang intensif (habiskan stok)

5. fokus – peremajaan produk diadakan / melanjutkan usia produk / mencari pasaran baru

ii) Pengedaran

- pengenalan saluran agihan

- tingkah laku saluran agihan

- reka bentuk saluran agihan

- pengurusan saluran agihan

- pengurusan logistik dan agihan fizikal

- peruncitan

- agen

- pemborongan

iii) Penentuan Harga

- faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan harga

1) Faktor-faktor dalaman

 • Objektif pemasaran

- survival (untuk terus hidup) perlu letakkan harga rendah supaya permintaan meningkat

- current profit (pemaksimuman untung semasa) iaitu pilih harga yang akan menghasilkan pemaksimuman keuntungan semasa, aliran tunai / pulangan atas pelaburan

- pemimpin dalam pasaran iaitu untuk menguasai pasaran, harga perlu rendah

- pemimpin dalam kualiti produk iaitu kualiti terbaik dapat jual tinggi

 • Strategi campuran pemasaran

- harga penting dalam faktor perletakan produk yang akan menentukan pasarannya, persaingan dan reka bentuk

- perlu pertimbangkan campuran pemasaran iaitu dalam penentuan harga, contoh kualiti produk, promosi dan pengedaran

 • Kos

- menjadi penentu dalam penentuan harga

- harga yang diletakkan dapat menampung kos pengeluaran, pengedaran, dan jualan produk serta kos penghantaran.

- Kos per unit ditentukan oleh kuantiti yang dikeluarkan (banyak / sedikit)

 • Pertimbangan organisasi (siapa menentukan harga)

- syarikat kecil ditentukan oleh pengurusan atasan

- syarikat besar diuruskan oleh pengurus barisan produk atau oleh pengurus bahagian

- pasaran industri jurujual dibenarkan berunding dengan pelanggan (dalam lingkungan harga tertentu)

2) Faktor-faktor luaran

· Keadaan pasaran dan permintaan

- pasaran sama ada pasaran sempurna, monopolistik, ologopolistik ataupun monopoli

- permintaan sama ada anjal atau tidak anjal

· Persaingan

- kos dan harga pesaing

- reaksi pesaing atau pergerakan harga yang dibuat oleh syarikat

· Keadaan ekonomi / persekitaran – contoh meleset, inflasi, kadar faedah

· Reseller (orang tengah) – reaksi mereka atas harga

· Kerajaan – campur tangan

· Tanggungjawab sosial

- penentuan harga umum

- penentuan harga produk baru

- strategi penentuan harga campuran produk

Strategi penentuan harga campuran produk

· Penentuan harga barisan / lini produk

- menetapkan harga secara bertingkat-tingkat antara item barisan produk

- contoh pakaian lelaki RM185 (kualiti rendah), RM 285 (kualiti sederhana), RM385 (kualiti tinggi)

· Penentuan harga tawanan /’Captive product’

- menetapkan harga bagi produk yang mesti digunakan bersama produk utama

- contoh mata pisau cukur, filem kamera, perisian komputer

· Penentuan harga produk pilihan /’Optional product’

- menawarkan untuk menjual barang-barang pilihan / aksesori bersama produk utama

- contoh pembeli kereta diberi pilihan untuk membeli ‘power windows’, radio dengan CD

· Penentuan harga produk sampingan

- pengeluaran produk utama bersama-sama dengan produk sampingan

- contoh pengeluaran petroleum bersama-sama dengan gas asli.

· Penentuan harga produk secara ‘Bundle’/ pakej / ikatan

- kombinasi beberapa produk dan ditawarkan pada harga yang rendah

contoh hotel harga secara pakej termasuk bilik, sarapan dan hiburan

- strategi penyelarasan harga

Harga psikologi

- harga yang dilekatkkan mensasarkan kepada emosi, perasaan, persepsi dan tidak mengikut rasional pelanggan.

- Tujuan harga psikologi adalah untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pelanggan

- Contoh : harga tidak diletakkan dalam angka bulat, peniaga meletakkan harga seperti RM99.90 dan tidak meletakkan harga RM100. Ini kerana harga yang tidak dibulatkan kelihatan lebih rendah daripada harga yang telah dibulatkan walaupun perbezaan harga itu hanyalah RM0.10 sahaja

- Contoh : meletakkan harga RM888 yang boleh mempengaruhi pembelian cina kerana angka 8 merupakan angka yang membawa tuah mengikut orang cina.

- perubahan harga

iv) Promosi

- tujuan promosi

- langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang berkesan

Langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang berkesan untuk tujuan promosi.

i. Mengenal pasti pengguna sasaran

- jenis-jenis sasaran (bakal pembeli, pembeli, pembeli ulangan)

ii. Menentukan objektif komunikasi

- memberi pengetahuan / kesedaran tentang kewujudan produk

- penerangan cara penggunaan / kelebihan

- memujuk

iii. Reka bentuk mesej

- AIDA (Awareness, Interest, Desire, Acceptance)

- Kandungan

- Struktur

- format

iv. Memilih saluran komunikasi

- elektronik

- bahan bercetak

- bersemuka

- publisiti

v. Mengukur keberkesanan komunikasi

- mudah difahami

- kekerapan

- kesan kepada jumlah belian pembeli

- penetapan belanjawan promosi

Tiga kaedah penetapan belanjawan promosi.

i. Kaedah peratusan jualan

- peratusan jualan terdahulu dan jangkaan jualan masa hadapan

- ditentukan berdasarkan pengalaman

ii. Kaedah ikut kemampuan

- ikut sumber kewangan yang dipunyai oleh syarikat

- baki pendapatan setelah ditolak semua pada operasi dan pelaburan

iii. Kaedah pesaing

- memadankan dengan perbandingan pesaing

- elak dari kehilangan pasaran

iv. Kaedah objektif dan tugas

- untuk tujuan apa

- senarai tugas / petugas yang terlibat semasa buat promosi

- campuran promosi: pengiklanan, promosi jualan, publisiti dan perhubungan awam, jualan bersemuka

Campuran promosi

§ Pengiklanan

§ Promosi jualan

§ Jualan peribadi

§ Pemasaran langsung

§ Perhubungan awam dan publisiti

§ Telepemasaran / e-pemasaran

- perubahan dalam komunikasi pemasaran

3.2 PENGELUARAN

3.2.1 Definisi dan peranan

3.2.2 Proses pengeluaran

3.2.3 Perancangan

3.2.4 Jenis-jenis pengeluaran

3.2.5 Kawalan Kualiti

3.2.6 Kawalan Inventori

3.2.7 Penyenggaraan peralatan

3.2.8 Konsep pengurusan pengeluaran moden

i) Definisi

ii) Latar belakang

- evolusi pengurusan pengeluaran

- kepentingan pengurusan pengeluaran

- cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran

- perhubungan Jabatan Pengeluaran dengan Jbt. Pemasaran, Kewangan dan Sumber Manusia

· Jabatan Pemasaran mendapat tempahan produk dari pelanggan dan memaklumkan tempahan (maklumat) kepada Jabatan Pengeluaran

· Jabatan Pengeluaran membuat produk mengikut spesifikasi yang dikenal pasti oleh Jabatan Pemasaran

· Jabatan Pengeluaran menghasilkan jumlah produk berasaskan rancangan jualan yang dibuat oleh Jabatan Pemasaran

· Jabatan Pengeluaran membuat perubahan atau penambahbaikan produk berdasarkan maklumat pelanggan yang diberi kepada Jabatan Pemasaran

· Jabatan Pengeluaran mengeluarkan produk – Jabatan Pemasaran memasarkan dan menjual produk tersebut

· Jabatan Pemasaran menjalankan penyelidikan pemasaran untuk mengetahui kehendak pelanggan dan menyalurkan maklumat untuk Jabatan Pengeluaran membina produk

Jabatan Pengeluaran membuat penyelidikan dan pembangunan (R & D) untuk disalurkan kepada Jabatan Pemasaran tentang penemuan baru produk syarikat.

i) Sistem pengeluaran

Kawalan awalan

· Takrif pengawalan ke atas input seperti tenaga kerja, bahan mentah, method dan mesin

· Aktiviti dijalankan sebelum aktiviti bermula

· Tujuan mengelakkan pemesongan

Kawalan semasa

· Takrif pengawalan pada peringkat proses penukaran input kepada output

· Aktiviti memasang, mencantum, menggred, mengawet, mengadun

· Tujuan menyisih barang cacat daripada proses

Kawalan selepas

· Takrif kawalan dibuat setelah aktiviti pengeluaran tamat/

· Aktiviti menyemak output, membandingo utput dengan standard, membuat pembetulan

· Tujuan tindakan pembetulan / pembaikan terhadap proses

ii) Subsistem pengeluaran

i) Lokasi kilang

- objektif

- faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan lokasi

Faktor-faktor yang menentukan lokasi kilang

§ Tenaga buruh – kos, kemahiran, bilangan

§ Kos pengangkutan – jenis pengangkutan, kos pengangkutan

§ Bahan-bahan mentah – kualiti

§ Politik dan insentif – kestabilan politik, cukai yang dikenakan

§ Topografi – iklim, cuaca, geografi, kos tanah

§ Kemudahan awam – sekolah, hospital, kedai runcit, pasar

§ Pengguna dan pasaran – jarak, kuasa beli

§ Kos utiliti – air, elektrik, gas dan telefon

§ Sikap komuniti

ii) Susun atur kilang

- objektif

- jenis susun atur; secara tetap, proses dan produk

Susun atur kilang

i. Susun atur tetap

· Proses pengeluaran kekal di satu lokasi di mana semua input pengeluaran seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin, peralatan dibawa ke lokasi tersebut

· Proses pengeluaran kekal / tetap di satu lokasi sehingga produk tersebut siap

· Lazimnya bagi pengeluaran produk yang mempunyai ciri-ciri seperti produk yang berat, mudah pecah, digunakan di lokasi berkenaan

· Contoh : Pembinaan-pembinaan rumah, kapal laut, lebuh raya, jambatan, empangan, kapal terbang

ii. Susun atur proses

· Penyusunan semua input pengeluaran seperti mesin, tenaga kerja, bahan mentah dan peralatan disusun mengikut fungsi kerja

· Penghasilan produk tidak seragam / berbeza mengikut kuantiti keluaran

· Pengeluaran dalam kumpulan

· Pelanggan yang berbeza mengikut keperluan perkhidmatan yang diigini

· Sumber-sumber digunakan secara bersama oleh pekerja yang berbeza

· Contoh : bengkel membaiki kereta, perkhidmatan bank, bengkel perkayuan, kek tempahan, perkhidmatan hospital

iii. Susun atur produk

· Semua input pengeluaran bahan mentah, tenaga kerja, mesin, peralatan, disusun khusus mengikut urutan penghasilan sesuatu produk

· Penghasilan produk yang seragam

· Pengeluaran dalam kuantiti yang banyak

· Lini / barisan pemasangan

· Contoh : Pengeluaran-pengeluaran automobil, kasut, komputer, barangan elektrik, pemprosesan makanan, atau pakaian

i) Mengikut tempahan

§ Pengeluaran mengikut tempahan/projek/tetap

- atas permintaan

- spesifikasi khusus/unik

- nilai tinggi

- tempoh tidak menentu

- inventori kosong

- pempiawaian rendah

- volum pengeluaran rendah

ii) Secara massa

§ Pengeluaran secara massa/lini

- keluaran seragam

- volum banyak

- berjadual

- berterusan

- berulangan

iii) Secara kelompok

§ Pengeluaran secara berkelompok

- mengikut kelompok

- tempoh masa khusus dari mula sampai akhir

- spesifikasi berasaskan kelompok

i) Definisi

ii) Objektif

iii) Alat kawalan kualiti

- kawalan proses secara statistik (SPC)

iv) Pemeriksaan

- pemeriksaan menyeluruh

- pelan persampelan

i) Definisi

ii) Objektif

iii) Pengurusan inventori (ABC/EOQ/JIT)

Andaian yang diambil kira dalam model EOQ.

· Permintaan terhadap bahan berkenaan dapat dikenal pasti dengan tepat

· Permintaan sentiasa malar

· Item diperoleh dalam saiz lot dan diterima sekaligus

· Tiada kekangan atau had ke atas saiz lot

· Hanya dua kos yang terlibat iaitu kos pesanan dan kos pegangan

· Diskaun kuantiti tidak diambil kira

· Masa menunggu dikenal pasti dan bersifat malar

Kaedah lain yang digunakan untuk mengurus inventori.

I. Kaedah JIT – Just-in-time

§ Pengamalan sistem ‘ tarik’ terhadap bahan

§ Penghantaran tepat masa

§ Pengekalan kualiti yang tinggi secara konsisten

§ Penekanan kepada minimum inventori / saiz lot inventori yang sekecil mungkin

§ Beban stesen kerja yang seragam

§ Hubungan rapat dengan pembekal dan boleh dipercayai

§ Keanjalan tenaga kerja

§ Susun atur proses pengeluaran mengikut produk

§ Penyenggaraan mesin menekankan pencegahan

§ Komponen dan kaedah kerja yang sama

§ Masa penyediaan yang pendek

II. Kaedah ABC

§ Firma membawa berbagai jenis inventori

§ Mengenal pasti item-item penting dari segi kos

§ Kawalan berdasarkan kepada tahap-tahap nilai ringgit penggunaan

§ Pengelasan inventori kepada tiga inventori: A (kos tinggi), b(kos sederhana, C (kos terendah)

§ Satu ramalan permintaan yang tepat terhadap barang

§ Item terpenting diberikan kawalan ketat: sederhana penting diberi kawalan sederhana; rendah diberi kawalan biasa

i) Definisi

ii) Objektif

iii) Kaedah penyenggaraan

i) Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM)

- definisi

Definisi TQM

§ Kualiti adalah hak semua

§ Kualiti melibatkan semua individu

§ Pengurusan kualiti menyeluruh memerlukan sokongan dan komitmen dari pengurusan atasan

§ Kualiti datang dari pelanggan dan berbalik kepada pelanggan

§ Kualiti didefinisikan oleh pelanggan dan bukan dari pengeluar

- objektif

Dua objektif TQM

§ Memuaskan kehendak pelanggan

§ Mencapai tahap kecekapan yang tinggi

- latar belakang

- prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip TQM

§ Fokus kepada pelanggan

§ Kepimpinan yang cekap dan berkesan

§ Mengurus dengan fakta

§ Penambahbaikan berterusan

§ Pemberian kuasa kepada pekerja membuat keputusan

§ Memerlukan kerja berpasukan

§ Lebih kepada pencegahan dan bukan penyelesaian masalah

§ Melibatkan seluruh organisasi dan setiap anggota.

- kebaikan

Rintangan

- Tiada kemahiran pelaksanaan

- Tiada peruntukan kos/tinggi

- Syarikat kecil – tidak mampu menanggung kos

Manfaat

- Jimat masa

- Kualiti

- Kurang membazir

- Meningkatkan produktiviti

- Meningkatan keuntungan

ii) ISO 9000 (Intl. Orgn for Standardisation)

- maksud ISO 9000

Maksud ISO 9000

Satu set kawalan piawai pengeluaran yang memerlukan pendokumentasi dan pematuhan untuk sesuatu program kualiti bagi menghasilkan tindakan/output yang seragam

- cara-cara untuk mendapat ISO 9000

iii) Merekayasa (reengineering)

- definisi

Kajian semula yang menyeluruh ke atas proses-proses kerja yang kritikal dalam organisasi dan merekabentuk semula proses-proses untuk menjadikannya lebih cekap dan berupaya memberikan kualiti yang lebih baik

- objektif

- kebaikan

iv) Rekabentuk Bantuan Komputer/ Pembuatan Bantuan Komputer (CAD/CAM)

- definisi

- objektif

- kebaikan

Kebaikan penggunaan perisian Reka Bentuk Bantuan Komputer(CAD).

· Tujuan diguna semula / modifikasi / rekabentuk semula

· Tempoh masa mereka bentuk produk lebih pendek

· Membolehkan analisis rekabentuk dibuat dengan lebih mudah dan pantas

· Mengurangkan kos rekabentuk dengan mengurangkan kesilapan

· Meningkatkan kualiti dan produktiviti

Xtra:

Pembuatan luwes – satu sistem pengeluaran yang boleh mengeluarkan pelbagai produk dengan cepat

- satu mesin yang boleh digunakan untuk pelbagai produk

Kebaikan

- Tidak memerlukan ramai pekerja maka dapat mengurangkan kos buruh

- Masa penyediaan yang pendek maka mengurangkan kos penyediaan dan memungkinkan campuran produk dilakukan

- Kerja-kerja penjadualan dan jadual laluan bahan dikendalikan oleh komputer

- Dapat meningktakan penggunaan mesin-mesin

- Output dengan kualiti yang lebih konsisten dapat dihasilkan

3.3 KEWANGAN

3.3.1 Definisi dan peranan

3.3.2 Penyata kewangan

3.3.3 Objektif kewangan

3.3.4 Sumber dana

3.3.5 Penggunaan dana

3.3.6 Perancangan kewangan (belanjawan)

3.3.7 Insurans

i) Definisi

ii) Kaitan kewangan dengan bidang lain

iii) Peranan pengurus kewangan

i) Penyata pendapatan

ii) Kunci kira-kira

iii) Penyata Aliran Dana

i) Memaksimumkan keuntungan syarikat

ii) Memaksimumkan kekayaan pemegang saham syarikat

i) Jenis

- ikut jangka masa

- ikut tuntutan (hutang, ekuiti, dll)

i) Jenis

- jangka pendek

- jangka panjang

i) Penyata perancangan kewangan

- penerimaan wang

- pembayaran wang

- aliran wang bersih

- lebihan/kurangan wang

i) Definisi

ii) Peranan

iii) Prinsip

iv) Prinsip Takaful

v) Jenis-jenis

vi) Ganti rugi/jaminan

3.4 SUMBER MANUSIA

3.4.1 Definisi dan peranan

3.4.2 Perancangan sumber manusia

3.4.3 Pengambilan tenaga manusia

3.4.4 Latihan dan pembangunan

3.4.5 Penilaian

3.4.6 Faedah, ganjaran, dan tindakan disiplin

3.4.7 Penyelenggaraan pekerja

3.4.8 Perhubungan industri


i) Definisi

ii) Peranan dan kepentingan

iii) Fungsi Jabatan Sumber Manusia

iv) Cabaran

i) Definisi

ii) Proses perancangan sumber manusia

iii) Sumber tenaga

- dalaman

- luaran

i) Analisis kerja

- penghuraian kerja

- spesifikasi kerja

ii) Pengrekrutan

- dalaman

- luaran

iii) Pemilihan

- borang permohonan

- semakan rujukan

- temu duga

- ujian

iv) Penawaran kerja

- syarat perkhidmatan

v) Induksi

- tujuan

- kandungan program

- masalah pelaksanaan

i) Definisi

ii) Peranan dan kepentingan

iii) Pembentukan dan pelaksanaan program

iv) Jenis-jenis latihan yang dikendalikan serta kebaikan dan kelemahannya

i) Definisi

ii) Peranan dan kepentingan

iii) Kaedah-kaedah

iv) Ciri-ciri penilaian yang berkesan

v) Masalah dalam penilaian

i) Faedah dan ganjaran

- bentuk wang

- bukan wang

- penentu-penentu ganjaran

ii) Tindakan disiplin

- definisi

- proses dan masalah dalam tindakan disiplin

- hukuman

i) Peranan dan kepentingan

ii) Aspek penyelenggaraan

- keselamatan

- kesihatan

- jaminan kerja

i) Definisi

- perhubungan industri

- kesatuan sekerja

ii) Fungsi kesatuan sekerja

iii) Kaedah mengekalkan hubungan harmonis antara majikan dengan pekerja